Vädret idag
Mestadels klart
10°C
Prognos October 28, 2020
dag
Skurar
11°C
 

   Ingen tar fullt ansvar

   Familjehemspappan har inget ansvar. Vårdföretaget Aleris som säljer platser hos honom har ryggen fri. De placerade barnen är utlämnade när kommunerna brister i sin kontroll.

    

   Del4

   DEL 4 – LÄS SOM PDF

   Norra Halland har i en serie artiklar kunnat avslöja missförhållande i Aleris familjehem i Kungsbacka, där barn farit illa. 

    

   I höstas bodde tre tonårspojkar samtidigt i hemmet. De yngre killarna blev misshandlade och plågade av den äldsta killen, och det var först när de inte längre vågade åka hem som de larmade polisen. 

    

   Efter uppgifter om att den äldre pojken bland annat skjutit på dem med vapen, gjorde polisen en husrannsakan. De fann en bombverkstad i källaren, vanvårdade djur och en sanitär misär.

    

   Familjehemmet har funnits i tre decennier och har vid flera tillfällen fått bra kritik av kommuner som placerat barn där. Men den 70-åriga familjehemspappan verkar ha tappat kontrollen för flera år sedan.

    

   Men hur illa hemmet än sköts har han inget juridiskt ansvar. Det finns inga regler för hur man ska driva eller sköta ett familjehem.

    

   Inte heller storkoncernen Aleris som förmedlar platser i hemmet, betalar familjepappans arvode och skickar rejäla fakturor, har något formellt ansvar.

    

   Deras konsulenter ska stötta pappan, inte barnen. Om hemmet inte fungerar finns inget krav på att de ska slå larm eller informera nya kunder (kommuner) om att något gått snett.

    

   I Kungsbacka har Aleris haft en konsulent på besök varje vecka. Men djurbajs i hemmet, smuts och sprängämnestillverkning har han inte upptäckt/berättat om. Istället har han försäkrat en socialsekreterare Skara att smutsen inte var ett problem och att en rektors orosanmälningar om missbruk och olämpliga kamrater inte stämde.

    

   Allt utan risk att ställas till svars.

    

   Berith Josefsson, utredare av familjehem på Socialstyrelsen, slår fast att allt juridiskt ansvar ligger på kommunerna.

    

   – Socialtjänsten placerar barnet i ett familjehem, inte i ett bolag. Det är alltid socialtjänsten som ansvarar för att utreda familjehemmet. Man kan inte lägga över ansvaret på barnets vård till den privata verksamheten. Det finns en uppenbar risk att konsulenterna ser mer till familjehemmets intressen och vilja att behålla familjehemmet, än till barnets perspektiv, säger Berith Josefsson.

    

   Hon vill inte uttala sig i det enskilda fallet,  men tycker att det är anmärkningsvärt att en socialtjänst (Norra Hisingen) anlitar konsulentverksamheten innan allting utretts ordentligt.

    

   Slutsatsen är att ingen kan granska ett familjehem där det gått snett.

    

   Om någon slår larm granskar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, socialnämnden som placerat barnet. Inte ett företag eller ett enskilt hem.

    

   –Vi kan granska att socialtjänsten har koll. De ska ha utrett att inga kvalitetsbrister finns och har allt ansvar för att barnets behov tillgodoses, säger Maria Björk, enhetschef på IVO.

    

   Så ett vårdföretag kan förmedla undermåliga familjehem utan risk för repressalier?

   – Inga från IVO:s sida i alla fall. Ansvaret faller på nämnden som placerat barnet. Man kanske kan polisanmäla företaget, men jag vet inte vem som skulle göra det eller för vad, säger Maria Björk.

    

   Norra Hisingen har placerat ett barn i hemmet trots att det dömts ut och att det pågår en polisutredning om misshandel?

   – Hade vi fått en sådan information hade vi definitivt inlett tillsyn….

    

   del3

   DEL 3 – LÄS SOM PDF

    

    

   Alla fyra kommuner bröt mot lagen

    

   I år har barn bott i det hårt kritiserade hemmet och gör det ännu. Hur kan det vara så trots hårda lagkrav om att kommunen ska göra egna utredningar, hembesök och uppföljningar?

   – Aleris har ett stort ansvar för att hålla en god kvalité, hävdar Anna Wahlström på socialtjänsten i Tranemo.

    

   Tranemo kommun plockade hem sin placering efter polisens larm. Av Tranemo-pojkens journal går det inte i efterhand att utläsa om man besökt hemmet eller om någon reagerat på missförhållanden.

    

   – Det är nog så att man inte riktigt har samma insyn i konsulentstödda familjehem som i våra egna. Aleris har ett stort ansvar för att hålla en god kvalité, säger funktionschef Anna Wahlström.

    

   Skara kommun plockade också sin pojke från Kungsbacka vid samma tidpunkt. Socialchef Lena Bjurgård har kallat det för ”ett jättemisslyckande”

    

   – Vi har inte följt våra riktlinjer. Jag kan inte försvara det.

   Även hon vill dock lägga en del av ansvaret på Aleris som inte tagit socialsekreterarens oro på allvar.

   Någon lex Sarah-anmälan har varken Skara eller Tranemo gjort.

    

   Växjö kommun som har kvar sin placering i hemmet, vägrar att kommentera.

    

   Norra Hisingen som trots pågående polisutredning i år placerat en ny pojke hemmet, hävdar att man gjort en noggrann utredning och flera besök i hemmet. Det IVO och Socialstyrelsen anser vara ”anmärkningsvärt” är inget hinder.

    

   Men miljöpartisten Hasse Andréasson, som är högst ansvarig för beslutet om placeringen från Norra Hisingen, kände inte till händelserna i hemmet innan Norra Halland ringde. Nu är han nöjd med Aleris lösning: extra städning.

   – De slipper gå i skit, det håller jag med om, det ska vara snyggt och rent i ett hem, säger Hasse Andréasson.

    

   Men oavsett om kommunerna utrett tillräckligt: ingen av dem har följt socialtjänstlagen om att alltid samråda med den kommun där familjehemmet finns.

    

   – Ingen av kommunerna har samrått eller lämnat information till oss, säger Anette Bernhardt, enhetschef på IFO i Kungsbacka, ansvarig för familjehem.

    

   Hade man samrått hade troligtvis inget barn placerats i hemmet. Anette Bernhardt var själv där 2012 för att utreda en eventuell placering i hemmet. Hon kallade det för en sanitär olägenhet.

    

   – Det var smutsigt, låg hundbajs på golvet och vi tänkte mest ”ta oss härifrån”, säger hon.

    

   Men eftersom ingen av socialsekreterarna i de andra kommunerna ringde före placering, fick de inte den informationen.

    

   Varför följde man inte lagen?

   – Min analys hör ihop med det faktum att vi använt oss av konsultentstödd familjehemsvård, säger avdelningschef Monica Johansson på IFO i Skara.

    

   Kort sammanfattat: när konsulentstödda företag sköter familjehemmet, blir det missar i rutinerna, och kommunens tjänstemän tror att andra gjort det som behövs.

    

   Varför slog inte Kungsbacka larm efter sitt besök?

   – Vi kan inte rödlista ett familjehem, och det finns inget nationellt register över vilka barn som placerats där, säger Anette Bernhard.

   Och i Tranemo konstaterar Anna Wahlström:

   –  Jag skulle personligen aldrig göra en placering där igen. Men om jag slutar försvinner den kunskapen.

    

   del2

   DEL 2 – LÄS SOM PDF

    

    

   700 000 kronor på två månader

   Aleris placerade upp till fyra pojkar i behov av stort stöd i det kritiserade familjehemmet. Fakturan för två månader landade på 700 000 kronor.

   En ny rapport visar att många barn placerade i familjehem ser sig själva som handelsvaror.

    

    

   Rapporten från barnrättsorganisationen Maskrosbarn, ledd av Cecilia Grefve, nationell samordnare inom den sociala barn- och ungdomsvården, är en intervjustudie med 103 ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten. 

    

   Projektet har döpts till ”Jag är bara en påse med pengar”.

    

   I rapporten slår man fast att placerade barn ofta vet om att de ses endast som en inkomst i hemmen. Flera har suttit med i möten där socialtjänsten och familjehemmet förhandlat om arvodet.

    

   Daniel bodde i familjehemmet i Kungsbacka i fem år och har i en tidigare artikel berättat om sina upplevelser.

    

   – Vi var som mest fem barn där. Pappan var för gammal och orkade ingenting. Det blev bara värre och värre. Han gav alla fullkomlig frihet, det fanns inget engagemang. Men han kämpade hårt för nya kontrakt, säger Daniel.

    

   Aleris familjehem i Kungsbacka är det som på fackspråk kallas ett ”kraftigt förstärkt familjehem.” Det innebär att den ensamstående 70-åringen varje vecka får besök av en konsulent från Aleris och har möjlighet till kontakt dygnet runt.

    

   Därmed kan Aleris debitera 2 900 kronor per dygn och barn.

    

   Varje barn som kan klämmas in ger samma tillskott.

    

   – Vi placerar ett-två barn, i undantag tre barn, beroende på behov och matchning, uppger Aleris ansvariga chef Isabel Andersson.

    

   I Kungsbacka varade det senaste ”undantaget” i ett år, från september 2014, till polistillslaget september 2015.

    

   Men Norra Hallands granskning kan visa att det under två månader sommaren 2015 var ytterligare en tonåring med allvarliga problem placerad i hemmet. Alltså, fyra pojkar samtidigt.

    

   Bara under de två månaderna kunde Aleris debitera 700 000 kronor för hemmet i Kungsbacka.

    

   Hur många tonåringar som bor där nu är sekretessbelagt. Men i fredags kunde Norra Halland visa att Norra Hisingen placerat en 14-årig pojke i hemmet trots att den äldre killen som misstänks för att ha misshandlat andra placerade i hemmet, bor kvar.

    

   *Daniel heter egentligen något annat

    

   familjehemliten

   DEL 1 – LÄS SOM PDF

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vill du veta mer om arbetet med granskningen?
   Läs här

   Josefine Julen
   Reporter & webbredaktör josefine.julen@norrahalland.se 0300- 52 13 64

   TYCK TILL: Kommentera artikel

   Kommentera detta inlägg

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

   NYHETER

     DebattLäs mer >>

     ANNONS

     TYCK TILL:

     Brukar du vattna dina rabatter i trädgården med kranvatten?

     Visa Resultat

     Loading ... Loading ...

     Diskutera TYCK TILL

     Kommentera

     DET HÄNDERLäs mer >>

     Fredag 26 juli

     kl 12–15 Ekopyssel på Naturum Fjärås Bräcka. Tema: fjärilar.

     Kl 20 Trubadurkväll på Nyfiket i Frillesås med Marcus Schulz.

     Lördag 27 juli

     kl 9 Ölmanäsdagen. Ölmanäs segelsällskaps årliga bankappsegling på Gårda brygga i Åsa. 

     Kl 9–10 Utomhusyoga på Rörviks camping. Yoga för alla. Ta med yogamatta eller liknande samt filt/handduk. 

     Kl 10.30–13 Hantverksstund på Högenstugan, Österbyn, Åsa....

     Läs Mer

     Så här funkar eNH!