Vädret idag
Molnigt
8°C
Prognos November 24, 2020
dag
Mestadels molnigt
9°C
 

   Nära relationer ska ses över

   Fundera på hur nära relationer mellan enskilda medarbetare kan påverka maktbalansen i förvaltningen och utbilda cheferna i arbetsmiljölagstiftningen.

   Det är ett par av uppmaningarna efter att fyra kränkandeanmälningar på Teknik har granskats.

    I samband med att den stora skandalen briserade på Teknik i slutet av förra året, gjordes också ett antal kränkandeanmälningar. Två av anmälningarna gjordes av registratorn, som ansåg sig ha blivit utsatt för kränkande behandling av såväl sin närmsta chef Nina Kiani samt dåvarande förvaltningschefen Håkan Ström.

   Ytterligare två anmälningar gjordes av Nina Kiani och Anders Kiani Jansson. I deras fall mot den dåvarande verksamhetschefen för Trafik och Park, Lars Björkman.

   Ett par av kommunens HR-konsulter har sedan dess utrett anmälningarna. I sin rapport påpekar de att utredningen inte har till syfte att ta ställning till om det har förekommit kränkande särbehandling eller inte. Istället handlar det om att komma med förslag på åtgärder för att motverka kränkande särbehandling i framtiden.

   Utredningen pekar på att det funnits olösta konflikter på förvaltningen sedan en tid tillbaka. Man har uppmärksammat svårigheter att samarbeta inom ledningsgruppen och hittat krav på upprättelse både från medarbetare och på chefsnivå. Det har också funnits en oförmåga inom förvaltningsledningen att arbete med och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

   I sitt förslag på utvecklingsinsatser föreslår HR-konsulterna flera insatser. Det rör sig bland annat om utbildning i vilket ansvar chefen har utifrån arbetsmiljölagstiftning och delegationsordning, samt i samverkansavtalet för att göra samtliga medvetna om att alla som tillhör en arbetsplats ska få delta i arbetsplatsträffar, få dagordning, ges möjlighet att anmäla frågor och få ta del av minnesanteckningar.

   Chefer ska också få handledning för att stärka ledarskapet med fokus på arbetsmiljö och i att hantera svåra samtal. Kommunen ska dessutom ta fram ett kommunikationsmaterial om arbetstider som kan användas på arbetsplatsträffar, se över arbetsbelastningen/fördelningen på chefsnivå samt ta fram riktlinjer, alternativt en handlingsplan, kring konflikthantering.

   Kommunen/förvaltningen får också i uppdrag att reflektera kring om, och i sådana fall hur, privata, nära relationer kan påverka andra relationer och maktbalansen i förvaltningen.

   Sedan anmälningarna gjordes har den förre förvaltningschefen på Teknik, Håkan Ström, fått sparken och ersatts av Staffan Hallström. 

   Ann Kristin Ekman
   Reporter 0300- 52 13 63

   TYCK TILL: Kommentera artikel

   2 comments

   1. Michael Cassaras
    April 1st, 2014 10:02

    Vad jag vet så fick Håkan Ström inte sparken. Han valde att sluta efter en överenskommelse med kommundirektören.

    Reply

    • Gittan
     April 1st, 2014 12:52

     Det brukar heta så när man får “avsked på grått papper”…

     Reply

   Kommentera detta inlägg

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

   NYHETER

     DebattLäs mer >>

     ANNONS

     TYCK TILL:

     Brukar du vattna dina rabatter i trädgården med kranvatten?

     Visa Resultat

     Loading ... Loading ...

     Diskutera TYCK TILL

     Kommentera

     DET HÄNDERLäs mer >>

     Fredag 26 juli

     kl 12–15 Ekopyssel på Naturum Fjärås Bräcka. Tema: fjärilar.

     Kl 20 Trubadurkväll på Nyfiket i Frillesås med Marcus Schulz.

     Lördag 27 juli

     kl 9 Ölmanäsdagen. Ölmanäs segelsällskaps årliga bankappsegling på Gårda brygga i Åsa. 

     Kl 9–10 Utomhusyoga på Rörviks camping. Yoga för alla. Ta med yogamatta eller liknande samt filt/handduk. 

     Kl 10.30–13 Hantverksstund på Högenstugan, Österbyn, Åsa....

     Läs Mer

     Så här funkar eNH!